GEȚII SAU FALSA LOR IDENTITATE DE ”GOȚI”

123789164_2831933560352533_3696916312756130241_n

Dacă vom citi cîteva texte germane vom afla cu stupoare că toți regii geți precum Droiomihto (Dromihete), Boero Biseto (Burebista), Daci Balo (Decebal) și alții au fost de fapt ”regi goți” – ”Gothen Konig”.

Continuăm să atragem atenția asupra gafelor sau a falsurilor din istoria scrisă.

Există o controversă artificială introdusă în istoria scrisă legată de numele geților de după anii 200-220 d.Hr., cînd geții au fost împărțiți în vizigeți (geții de vest) și ostrogeți (geții de est), cei care au fondat mai tîrziu state succesive puternice în Europa și mai cu seamă în Imperiul Roman, în peninsula Italică și în peninsula Iberică, iar un alt trib de geți, numiți ”vandali” care alături de alani au creat un regat în Nordul Africii, Sardinia și Corsica.

Istoricii de carton se referă la acest fals introdus în textele istorice ca cea mai des intîlnită ”confuzie” dintre geți și goți, cînd afirmă ei, multe dintre faptele geților sînt atribuite fictivilor ”goți”, datorită ”nesiguranței” istoriilor lui Iordanes.

Screenshot 2015-02-03 11.17.53

De asemenea, Deceneu este confiscat de istorici germani

Cu toate acestea, nimeni nu a demonstrat vreodată că această confuzie dintre ”goți” și geți este reală.
Datorită acestor ”confuzii” inventate, faptele geților, dar mai ales întreaga istorie a geților a pătruns în cărțile de istorie ale unor popoare germanice.

Principala sursă scrisă, dar singura care atestă teoria migrației de la Vistula la Marea Neagră, pentru istoria timpurie a așa-zis ”goților” este ”Getica” și nu ”Gothica”, cum ar fi trebuit în cazul în care ”Goții” chiar ar fi existat, din ”Getica – De origine actibusque getarum”, de Iordanes (terminată în 551), un rezumat al unei istorii a geților în 12 volume scrisă în Italia de Cassiodorus, astăzi pierdută.

Unii autori au presupus că Iordanes nu ar fi avut la dispoziție respectiva lucrare pentru a o consulta, și au tratat lucrarea cu circumspecție.

Cassiodorus era un oficial important al Împăratului Get Teodoric cel Mare, care, se pare că ar fi ascultat unele ”cîntece gotice” (carmina prisca) care vorbeau despre originile lor tradiționale. Studii recente pun serios la îndoială acest fapt.

Un scop al scrierilor lui Cassiodorus ar fi fost să dea un trecut glorios clasei conducătoare ”gotice” – ca replică trecutului familiilor senatoriale romane.

Screenshot 2015-02-03 11.19.50

La fel, Boero Biseto (Burebista)

Iordanes identifică pe drept ”goții” cu geții, după mărturia lui Orosius Paulus.

Mai mulți istorici, între care Peter Heather și Michael Kulikowski, au afirmat că „Getica” prezintă o genealogie fictivă a lui Teodoric și o istorie ficțională a ”goților” din motive de propagandă, și pun sub semnul întrebării originea lor scandinavă, presupusele dinastii regale și presupusul regat al lui Ermaneric din secolul al IV-lea.

Există foarte mulți cronicari care nu fac greșeala să’i considere pe așa-zișii ”goți” altceva decît anticii geți vorbind deschis despre identitatea fără echivoc dintre geți și ”goți”.

Numărul cronicilor în care se scrie că goţii nu sînt decît un nume pentru geţi este foarte mare.

Chiar numărul cronicilor publicate care fac această menţiune este considerabil. Desigur şi din acestea, ca din toate cronicile antichităţii şi Evului Mediu, o mare parte s’au pierdut.

În cele de mai jos vom spicui o parte din acestea, fără o ordine cronologică.

”Scyţii de dincolo de Istru pe care cei vechi îi numeau geţi, iar cei de acum îi numesc goţi …”

”Ulfila a fost hirotonit episcop al creştinilor din Țara Getică” (Istoria eclesiastică), Philostorgius (368 – 425)

Claudius Claudianus scrie de peste 50 de ori ”getic”, ”cetele getice”, ”cetele blonde ale geţilor” şi o singură dată ”gotic”, în titlu, pe care l’a considerat un alt nume, dar fără semnificaţie proprie.” Claudius Claudianus (Panegiric, 395, ”Împotriva lui Rufinus”, 396 şi De bello Gothico, 402)

Împăratul Iulian – Apostatul (331 – 363), în Cezarii după ce’l pune pe Traian, căruia îi plăcea să cam bea, ceea ce îi slăbea uneori puterea de înţelegere, să se laude: singur am cutezat să merg împotriva neamurilor care locuiesc dincolo de Istru şi am nimicit (??????) neamul geţilor, care au fost mai războinici decît oricare dintre oamenii ce au trăit cîndva – şi aceasta nu numai datorită tăriei trupului lor, dar şi pentru că îi convinsese să fie astfel slăvitul lor Zamolxio. Crezînd că nu mor, că doar îşi schimbă locuinţa, ei sînt mai porniţi pe lupte decît ar fi înclinaţi să întreprindă o călătorie.

Screenshot 2015-02-03 11.09.36

Zamolxio este, de asemenea, confiscat de istorici germani

În elogiul împăratului Constantius, Constantin II (337 – 340), învingînd cu armele pe geţi, ne’a făcut rost de o pace trainică…

Ausonius, aproximativ 310 – aprox. 395, într’o epigramă îl roagă pe împăratul Gratian (367 – 383) să’l oprească pe geticul Marte şi scrie despre geţi unde istoricii s’ar fi aşteptat să scrie ”goţi”.

Prudentius (348 – 405) în Divinitatea lui Hristos, de asemenea nu’i ascultă pe istoricii moderni şi scrie geţi unde aceştia ar fi aşteptat goţi, iar pe Alaric îl numeşte Tiranul Get.

Hieronymus (345 – 420) scrie că există autoritate (îndreptăţire) pentru a’i numi pe ”goţi” geţi (22, p. 37).
În aceste enunţuri se vădeşte că nu’i vorba de nici o confuzie, ci de discernămînt, de reprezentare corectă a realităţii etnice a strămoșilor noștri care au scris pagini groase de istorie în Europa.

În altă parte Hieronymus scrie:

”Et certe Gothos omnes retro eruditi magis Getas quam Gog et Magog appellare consueverunt”/
”Şi în mod cert toţi învăţaţii din trecut au folosit … pentru goţi, numele get, decît Gog şi Magog.”

Ni se explică, deci, că toţi învăţaţii din trecut, indiferent dacă scrierile lor au ajuns sau nu pînă la noi, foloseau pentru goţi numele geţilor, în baza realităţii etnice pe care o cunoşteau foarte bine. Ei trăiau încă în perioada tulbure a conflictelor a marilor imperii ale timpului Geția (Terra Getarum) și Imperiul roman.

Eugeniu de Toledo, în Carmina XXXIX

”Hexastichus de inventoribus litterarum 6: Gulfila (sic) promsit Getarum quas videmus ultima (sc litteras)”/
”În şase versuri despre inventatorii literelor: Wulfila a dat la iveală ultimele (litere) pe care le vedem, ale geţilor” (25, p. 165).

Carol Lundius, în Zamolxio, primus Getarum legislator, Uppsala, 1687 scrie la pag. 3

”Nempe unam eandemque Gentem Getas et Gothas fuisse” /

”Fără îndoială Geţii şi Goţii au fost una şi aceeaşi naţiune.”

În acest volum această idee este reluată încă de cîteva ori, la ea subscriind cei mai importanţi oameni de cultură ai momentului: Strălucitul Messenius, Boxhorn, Loccen, Sheringham, Hachenberg şi alţii.

Johann Filstich, în Încercare de istorie rumînească, E.Ş.E., 1979, p. 33, scrie:

Istoricii se ceartă straşnic pentru a hotărî dacă geţii, ”dacii” (altă invenție despre geți) şi ”goţii” sînt un singur popor cu mai multe nume, au ba.

Dintre cei noi arată aceasta Lorenz Toppeltinus, Martin Schmeitzel, cel din urmă încercînd să lămurească acest lucru îndoielnic în Istoria sa scrisă de mînă prin următoarele temeiuri:
(1) Mărturia celor mai vechi scriitori
(2) Întîmplările cele petrecute la fel
(3) Potrivirea felului de trai, a obiceiurilor, a limbii şi a locuitorilor ţării

Se adaugă că nici de unde se trage numele de ”got” nu este limpede (sublinierile noastre).

J. Filstich adaugă:

**Philipp Cluverius (Klüver, 1580 – 1623) în cartea a treia a cărţii sale Germaniae antiquae libri III spune că au greşit cei care au amestecat geţii cu ”goţii”.

Cum ar fi putut spune altfel cînd el, dar şi alţii, după cum am dovedit, sperăm, şi’au pus toată speranţa într’un semn de întrebare:

Există goţi independent de geţi şi ar putea ei să le aducă o oarecare identitate?

Bossuet (Discours sur l’histoire universelle, Hachette, 1883):

”Les Goths, autrefois appelés les Getes” (p. 97).

Quicherat (Thesaurus poeticus linguae latinae, Hachette, 1899, p. 469):

”Getes, nation scythique établie sur le Danube; postérieurement les Goths.”

Eusebiu din Caesarea (260 – 340) în Constantin către sacra adunare:

”Te întreb pe tine Decius… cînd ai căzut cu toată oştirea pe cîmpiile scytice, conducînd mult lăudatele trupe ale romanilor ca să lupte împotriva geţilor, în bătaie de joc.”

André Thévet (1502 – 1590), călugăr franciscan, în Cosmographie Universelle, cap. De la Valachie, Transylvanie, Bulgarie et Servie scrie:

”Originea poporului acestei ţări în întregime, aşa cum susţin cei mai mulţi, vine de la geţi, numiţi astfel de romani, pe care noi de atunci i’am numit goţi.”

Leibniz, Collectanea etymologica, Hanovra, 1717:

”Cimmerios & Cimbros, Getas & Gothos, Sacas & Saxones, Dahas & Dacos eosdem aut cognatos esse, solis nominibus non temere crediderim” (p.73)

Screenshot 2015-02-03 11.59.58

Scyții, Cimerienii, Massa-Geții, Samo-Geții, Tirsa-Geții (Agatîrșii), Ostro-Geții și Vizi-Geții, erau de’un neam

Există o practică în istoriografie ca să fie botezate neamurile vechi pentru a li se pierde urma. Nu este prima oară cînd se face paralela între așa-zișii ”daci” cu dahii de la Marea Caspică, cărora elenii totuși le spuneau ”davos”.

Citiți și: ”DACO-TRACIZAREA” GEȚILOR

Paulo Orosius (spre sfîrşitul sec. IV- sec. V) a scris o Istorie împotriva păgînilor din care s’a inspirat Bossuet:

Getae illi qui et nunc Gothi, (I, 16, 2).

”Geţii aceia care acum sînt numiţi goţi”

Bonaventura Vulcanius, scrie la 1597 o carte cu titlul:

”De Literis et Lingua GETARUM sive Gothorum.”

Această carte conţine multe aspecte interesante, dar spaţiul nu ne îngăduie să le prezentăm. Ele sînt traduse şi au fost publicate bilingv latină / rumînă în “Getica” nr. 5-6 de Gabriel Gheorghe.

Citiți și: GEȚII SAU GOȚII AU FOST UNA ȘI ACEEAȘI NAȚIUNE

Nicolao Petreio într’o carte, tipărită la 1695, care are ca obiect tocmai originea cimbrilor şi ”goţilor”, luîndu’şi în sprijin o serie de autori anteriori, scrie:

1. ”Că geţii au fost după aceea numiţi goţi nu este nici o îndoială.”
”Getas autem Gothos postea nominatos esse non dubium est” (p.78)

2. ”Care de la început au locuit aceeaşi regiune care acum se numeşte Valahia.”
”Walachia dicitur qui progressi tenuerunt eam regionem, quae nunc”

3. ”Geţii au fost mai apoi numiţi goţi”
”Et Philippus I Chron I dicit Getas postea Gothus nominates

4. ”Nu este nici un dubiu că goţii au fost numiţi după (numele) geţilor” (p.80)
”It. I. 2 A Gethis Gothes nominatos non dubium est” (p.80)

Arătări similare, sprijinite pe alţi autori, se găsesc pe mai multe pagini.

Procopius, în Despre războaie III 2, scrie:

2. ”Neamurile gotice erau şi sînt şi astăzi multe la număr … dar, dintre toate, cele mai mari şi mai vrednice de luat în seamă sînt goţii, vandalii, vizigoţii şi gepizii. Altădată li se spunea sarmaţi şi melanhleni, iar unii îi numeau neamuri getice.”

3. ”Toţi aceştia se deosebeau între ei prin nume (!!), după cum am mai spus, dar încolo sînt în toate la fel.”
4. ”Toţi sînt albi la trup şi cu părul blond, înalţi de statură, frumoşi la chip şi folosesc aceleaşi legi.”
5. ”Toţi sînt de credinţa lui Arius şi au o singur limbă, numită gotica”

Înainte de a apărea numele de ”got”, cum se numea oare? Nu cumva limba getică? (sublinierile ne aparţin)

6. ”Acest neam locuia în vechime dincolo de fluviul Istru”

Noi credem că indiferent de numele inventate în textele istoriei scrise la obîrşie toate triburile se trag dintr’un singur neam, iar mai tîrziu s’au deosebit după numele şefilor care i’au condus.

Genetica modernă a demonstrat că toate aceste triburi au avut haplogrupul R1 care a aparținut Geților Antici, și peste 33 % dintre rumîni îl poartă și azi deci se confirmă că vorbele amestecate, ”cîrtițele” și falsurile intenționate de prin textele istorice nu au reușit să creeze în realitate nici o CONFUZIE:

”Goții” erau geții, strămoșii noștri, dar și ai europenilor care’și caută obîrșiile reale !

Geții au dat naștere tuturor națiunilor europene.

Și cu toate acestea mulți rumîni în naivitatea lor mai cred aceste gogorițe despre ”goți” sau ”daci”!!!

Deși, nici un izvor antic nu califică aceste populaţii, ”goţi”, ”vandali”, ”gepizi”, ”longobarzi” etc. – ca germanice, în sensul antic sau modern al termenului. Urmând procedeul literar – etnografic curent în epocă de utilizare a numelor arhaice, antichizante, autorii îi identifică constant ca scyţi sau geţi, vechi prototipuri ale barbarilor nord-pontici şi nord-dunăreni.

Isidor din Sevilla nu menţionează originea goţilor din Scandza aducînd astfel dovada că Iordanes sau Cassiodorus au inventat această parte a poveştii. Isidor enumeră trei ipoteze ale originii ”goţilor” (Isid. Hist. Goth. 66-70) – două de inspiraţie clasică (sînt scyţi sau geţi) şi una de inspiraţie biblică (goţii se trag din Magog, fiul lui Iaphet, conducătorul poporului barbar închis, conform legendei, de Alexandru Macedon dincolo de Porţile Caspiene).

Înainte de secolul al VIII-lea d.Hr., de Renaşterea Carolingiană, nu exista conştiinţa înrudirii dialectelor germanice şi doar lingvistica comparată a epocii moderne a stabilit faptul că limba gotică este înrudită cu dialectele teutonice. Pentru a vedea cînd aceşti ”scyţi / geţi / goţi” au devenit germanici trebuie urmărită mitologia istorizată medievală care i’a transformat pe geţi în poporul mitic al geaţilor lui Beowulf şi pe goţi în strămoşii spaniolilor, suedezilor sau ai saşilor (saxonilor).

În imaginile prezentate avem dovada că Regii Geților cum a fost și Zamolxio, Burebista, Dromihete, Decebal, și alții au fost confiscați de istoria germanilor, chipurile regii geților ar fi fost regi ”GOȚI” – ”Gothen Konig”…

De aceea, noi considerăm că principalii vinovați și bineînțeles BENEFICIARI ai acestei ”CONFUZII” SÎNT NEMȚII, susținuți în planul doi de latinopații autohtoni care minimalizează componenta getică a istoriei noastre prin ”uciderea” prin fals și uz de fals, în continuare a geților.

Oare nu le’ar fi mai simplu germanilor și latinopaților să afirme deschis că sînt și ei urmașii geților, așa cum sînt mai toți europenii, decît să umble cu cioara vopsită?

Screenshot 2015-02-03 10.55.14

Citiți și:  CELȚII DIN GEȚIA LUI BUREBISTA, CERTITUDINI ȘI CONTRADICȚII

sau:   IMPERIUL GETIC AL LUI TEODORIC, REGELE POPORULUI GETIC

Vatra Stră-Română‬ ‎Dacii‬ ‎Geții‬ ‎Pelasgii‬ ‎Dacia‬ ‪ROMANIA‬

4 gânduri despre &8222;GEȚII SAU FALSA LOR IDENTITATE DE ”GOȚI”&8221;

 1. Orosius (375-419) despre Alaric, născut potrivit gotului Iordanes în deltă (neverificabil), pe o insulă azi scufundată numită Peuce ( pe care locuiau peucini, o ramură de bastarni) îl numea deci pe acest got contemporan de-al lui „tyrannicus Geticus”.

  Alaric nu pare să fie nume de persoană. Ar fi din germ. ala(alle=toți) + reiks(latin rex) Decebalus, la fel , nu era nume personal, ci titlu cel mai probabil preluat de un „Diurpaneus” si care ar fi însemnat ceva tot așa „lider peste toți” Comparați „dece” cu goticul (330-380) þiudisk „păgân, necreștin”, germana de mijloc thiutisk, theodiscus in latina medievala (care nu vorbea latina, alt popor) dar si vechea engleza theodisc, ital tedesco, ulterior „deutsche”= neam, popor in germana, tysk in daneză, däitsch in luxemb. Au fost identificate zeci de nume de Decebal care nu erau geto/dacice. Nu s-au descoperit monede bătute cu numele acesta.

  Un eseu de Gunnar Heinsohn intitulat: „GOTHS OF THE 4th CENTURY AND GETAE OF THE 1st CENTURY: ARE THEY ONE AND THE SAME? subtitulat „Essay to Settle the Kazanski-Kokowski-Kulikowski-Controversy” (https://www.q-mag.org/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=gunnar-goths-082014.pdf)

  Din el rețin:
  -Un mileniu întreg (1-930 d.Ch) pentru care nu există decât stratigrafie și demografie cât pentru 230 de ani.
  Sec 1-3 material sursa getodaci și quadi (cultura Przeworsk-Wielbark)
  Sec 3/4-6/7 d.Chr materialul sursa gotic/qadi „Sântana de Mureș-Chernyakhov Culture.
  Sec 7/8-930 d.Chr varingieni, situri vikinge.

  O selectie de 500 de situri arheologice între Prut și Nipru de cultura gotică „Sântana de Mureș/Chernyakov” arată incepând cu secolele 3-4 urme ale goților de sec 1-3 Wielbark de pe Vistula. Nu exista o hartă de asemenea situri pentru „geto-dacii ” sec 2/3.

  „Within the Goths’ new realm of Sântana de Mureș-Chernyakhov, not a single settlement with a 4th/5th c. Gothic building stratum is found super-imposed on 2nd/3rd c. Getic building strata though ca. 5,000 sites have been identified so far.
  … the Goths occupy the stratigraphical 1st CE level where the Getae were expected but never found. Yet, there are no 3rd/4th c. Chernyakhov strata superimposed on 2nd/3rd c. Getic strata. Scholars, therefore, are faced with the stark choice that Getae and Goths are either
  identical and, therefore, cannot help but occupy the same strata, or that the Getae and their fierce wars against Rome must be categorized under the label fiction.”
  „However, by taking stratigraphical evidence seriously the mysterious and total absence of documented contacts between
  1st/2nd c. Getae within the (soon to become Wielbark-Gothic) Sântana de Mureș-Chernyakhov territory and their immediate 1st/2nd
  c. northern Gothic neighbours (of the Wielbark culture) is due to these two cultures being one and the same spread over different
  territories. Goths do not resurrect Getic tribes, and do not repeat Getic-Roman wars some 300 years later.”

  -„This brings us back to Michel Kazanski’s unanswered question of Chernyakhov demography before the 4th as well as after the 6th century. Who do we expect in Sântana de Mureș-Chernyakhov territory from the 1st and 2nd century?”
  Heinsohn: „We expect one of the most formidable foes of the Romans throughout their history. This powerful enemy is known as an East
  Germanic empire of Getae, Dacians, Bastarnae, Cotini (Gotini) and many other ethnic formations. ”
  „Kulikowski sees the Goths emerging directly out of the Sântana de Mureș-Chernyakhov area: The Wielbark elements in the
  Sântana de Mureș/Cernjachov culture are no more numerous than other elements. / The most plausible explanation of this evidence
  is to see one group among the many different barbarians north of the Black Sea establishing its hegemony over the scattered and
  hitherto disparate population of the region, which was thereafter [4th c.; GH] regularly identified as Gothic by Graeco-Roman
  observers. But how could such a development have been possible, one hears Kazanski say, if there was no demography to speak
  of in that very area before the 3rd c. ? Out of whom could the Goths have been formed? Contemporary authors like Procopius
  (ca 500-565), one must not forget, do not doubt the Gothic identity of Getae: “There were many Gothic nations in earlier times,
  just as also at the present, but the greatest and most important of all are the Goths, Vandals, Visigoths, and Gepaedes. […] There
  were some too who called these nations Getic.”
  „By recognizing the contemporaneity of 1st c. Wielbark and 4th c. Sântana de Mureș-Chernyakhov there is, indeed, a territory from the Baltic Sea to Black Sea dominated by Gothic groups.”

  The lack of 3rd/4th c. Chernyakhov Gothic strata superimposed on 2nd/3rd Getic-Dacian strata is especially surprising because some
  Getic-Dacian fortresses from around 50 BC (active to the 2nd/3rd. c.) exhibit superb construction principles, right down to ceramic water piping. Since some authors believe that the territories “were no longer populated”, without a clue where the inbabitants might have gone, it would have been advantageous for the Goths to move in. Yet, it is also considered that newcoming Goths and long-established Getae have built villages “close to each other” or even “lived in the same settlements. This is an understandable attempt to come to terms with the missing Getic strata. Yet, such a melting together of two of the empire’s most dangerous foes would not have gone unnoticed by the vigilant Romans who report nothing about it. Thus, although we still do not know what happened to the 1st-3rd c. Getae before the Goths’ 3rd/4th c. arrival in the Sântana de Mureș-Chernyakhov realm, the latter made great efforts to dress, from head to toe, like their mysteriously missing predecessors.”

  Damn

  „If the Getae are the same as the Goths, i.e. that Wielbark and Sântana de Mureș-Chernyakhov are so similar because they are
  contemporary (both belonging to 1st-3rd c.), their combined territorial borders very much resemble the often ridiculed23 dimensions
  of Ermanaric‘s 4th c. Empire between the Baltic and the Black Sea. (Michel Kazanski, “Discussion: The Ostrogoths and the Princely Civilization of the Fifth Century, in S.J. Barnish, F. Marazzi, eds., THE OSTROGOTHS: FROM THE MIGRATION PERIOD TOT HE SIXTH CENTURY. AN ETHNOGRAPHIC PERSPECTIVE)”

  „In the early 4th c. the Getae-Dacians, who had long been replaced by the Goths, are so powerful again, that Constantine the Great
  (306-337) has them immortalized by statues adorning his arch in Rome. In the year 391 CE, a list of the forces under a Gothic
  leader, Alaric, includes long deceased tribes that had already battled Rome 285 years earlier under emperor Traijan in 105/106 CE:
  Getae, Massagetae, Dacians, Bastarnae, and Geloni. (H. Wolfram, DIE GOTEN: VON DEN ANFÄNGEN BIS ZUR MITTE DES SECHSTEN JAHRHUNDERTS, München, C.H. Beck, 1990, p. 144.)

  Totul la 300 de ani de la războaiele daco-romane .
  „Modern scholars blame the miraculous resurrection of so many ethnic groups on errors of ancient scribes composing their texts from unrelated sources. Yet, in the Hunnic wars of the 5th c. these zombies are active again. Sidonius Apollinaris (ca. 430-489) reports Geloni, Bastarnae etc. among the allies fighting Attila in 451 CE.”

  Nu am prea înțeles argumentația sa cu privire la evenimentele „cataclismice”. Mi-aș dori să îmi fie explicată de cineva mai pregătit, are el acolo exemplul unei vile rustice în Spania vizigotă din secolul 9 care în stilul unei vile romanice și încheie astfel:
  „It also explains the hiatus in the architecture of Visigothic Spain (Oviedo) where 9th c. buildings are erected in 2nd c. Romany style, and nothing to
  show for the 700 years in between. Since there is no hiatus (Kazanski’s period with “no demography”) between the destruction of
  the Sântana de Mureș-Chernyakhov and Ukraine’s 10th/11th c. we can identify Gothic survivors of the 930s (230s=530s) catastrophe
  as Varangians who turn Kiev into their capital.”

  Apreciază

 2. Multumesc, 

  Este o parte a istoriei care ma pasioneaza in mod deosebit si impart aceasi parere ca dmnv. 

  Contra argumentul de baza e similaritatea mai mare intre limba germanica -teutona- decat cea romaneasca cu gothica.

  Va urez multa sanatate si va multumesc pentru mailuri

  December 23, 2021 4:59:20

  Apreciat de 1 persoană

  • Este o teorie pe care o împărtășeșc tot mai mult, dat fiind că știu componența genetică a populației acestor locuri, și nu doar a ceea ce este azi Rumînia. Avem două grupe genetice majore care sînt reprezentate în spațiul rumînesc, și balcanic: grupa R1 (cu subgrupele R1a și R1b = 30%) și cea mai importantă pentru că este și cea mai veche în acest spațiu I și J care formau împreună acum 35.000-40.000 haplogrupul IJ, cam de pe atunci cînd se popula de către homo sapiens Europa 40.000-50.000 de ani.
   I și J prin trunchiul IJ sînt probabil cei mai vechi europeni, dar la nivelul populației țării noastre ating proporții de răspîndire de 50%. Așadar, un mare grup de 30 % și altul de 50% azi încă majoritar, dar care acum peste 10.000 de ani era preponderent.
   Grupul de 30 % (R1) se identifică cu valul getic indo-europenist al limbilor, iar cel de 50 % majoritar este cel al pelasgilor, hiperboreenilor primordiali în Europa. Nimic nu ne oprește să afirmăm că acum 2000 de ani aceste 2 grupuri populaționale mari nu ar fi avut fiecare o limbă proprie, în speță limba getică și limba pelasgă. În opinia mea geții aveau un grai mai apropiat de al germanicilo, de aici apar similarități între ”limba gotică” cu limbile germanice, iar pelasgii au păstrat în zona mediteraneană o mare influență lingvistică prin limbile moderne sudice. Așa se face că pelasgii carpatici au asimilat treptat geții, la fel cum au făcut latinii în peninsula Italică, sau ibericii în spațiul iberic, deși geții (goții) mai puțini numeroși atunci au creat state puternice, totuși au sfîrșit asimilați de băștinași, iar limba nu au putut să o impună localnicilor. Din păcate nici din limba getică, nici din limba pelasgă nu ne’au parvenit texte pentru a putea compara limba de azi a rumînilor și cît am moștenit din ambele limbi care circulau în spațiul carpato-dunărean acum 2500-3000 de ani.

   Apreciază

   • E o singura limba baza care a format dialecte…vezi ce zice Epifanius.
    Pe acest teritoriu au fost mai multe natii incepand cu aborigenii, cimmerienii, scitii, celtii, dacii, getii, etc. etc. Toti vorbeau idiome derivate dintr-o singura limba veche ancestrala. In aceasta uniune de triburi de-a lungul timpului au fost ba unii, ba altii, dominanti si au asimilat sau nu pe ceilalti. Cert e ca in momentul razboiului cu Traian erau si triburi celtice ca Scordiscii, erau si getii, erau si tracii si germanici…
    – Goti se numeau triburile lui GOTILA gotul/getul cel mic si care ia dat Regelui Macedoniei pe MEDA de sotie, si asta cu -300 I.E.
    – Dacii sunt din uniunea tribala Dahae care in sec -7 sunt imprastiati de formarea unui imperiu …. dacii ajung deasupra getilor exact cum erau asezati si de unde plecasera.
    Triburile care raman prin preajma vor forma Imperiul partilor.
    – daca te uiti la Columna lui Traian si la monumentul facut la caderea Partilor dacii si partii sunt identici, atat la fizionomie, haine, port, arme, etc. De asemenea decebal a cerut ajutorul partilor si coresponda cu ei conform doc.
    – din doc.reieseca decebal nu prea a fost ajutat de multe triburi. daca ne uitam pe hartile vechi, erau o multime de triburi si de orase si nu toate se terminau in dava…
    -Deci a fost un regat facut din mai multe natii cu putere politica dominanta a dacilor.
    Dacii si Getii devin un singur popor in jurul anilor cand DROMIHETE se declara Regele Dacilor si al Getilor dupa ce invinge regele macedoniei Lysimach.
    Oricum traci/geti/sciti/ daci/ celti /aborigeni erau amestecati, convietuiau si cei dominanti conduceau politic. asta e asazisa, Getia, Dacia, Gepidia, Gothia…si mai tarziu tarile Dunarene: Moldova, Transilvania, Walahia sau Valahia.
    PS. rumini si ruminia numai turcii spuneau populatiei pe unde fusese Imperiul Roman deoarece credeau ca populatiile au fost romanizate ceea ce e o idee falsa.
    Singurii care erau rupeau mai apropiati de romani au fost Moesii, care devin in parte asazisa tara româneasca, insa numai o parte…

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s