DACII ERAU TOT GEȚI


Noi ca popor am fost nevoiți în repetate rînduri, ba să ne dăm cu rușii (Cantemir, bolșevicii), cu Roma (școala ardeleană), ori cu turcii. Liviu Cîmpean spune cu girul Academiei Rumîne, că numai Mihai Viteazul pentru cumpărarea tronului a dat 1.500.000 de galbeni.

Aceste metehne nu au dispărut. Există încă grupuri de interese care’și caută o Poartă la care să se închine sau să fie susținuți. Pe acest model, latriniștii se închină în continuare Vaticanului, susținerea unei limbi dispărute (latina) transformând’o într’o icoană sfîntă pentru adepții ei.

Daco-traciștii fac în continuare jocul acelor teorii elene despre supremația tracilor, foarte mulți dintre acei care au relatat fapte istorice în trecut remarcându’se de timpuriu ca ”traciști” considerînd toți locuitorii din nordul orașelor elene, traci.

De asemenea, jocurile sunt și pentru interesele rușilor, care se pare că au avut și susțin chiar într’un proiect secret crearea Daciei Mari, pe care să o subordoneze intereselor lor, înțelegând prin această teză existența numai a unui neam carpatin ”dac”, dar atît.

Nimic mai departe de Dunăre acolo unde nu’și doresc păstorii creării Serbiei, sau a Bulgariei pro-rusești. Nici dincolo de Prut și Nistru unde mai nou păstoresc ideea unei Moldove Mari până la Carpați, numai ca să nu piardă Basarabia.

Acest proiect se pare că nu este străin nici Romei, care de 1900 de ani încoace și’au dorit îngenuncherea geților. De fapt, îngenuncherea geților și împreună cu ei a adevărului despre neamul care a dat toate semințiile Europei și’o doresc mulți. La acest cor se alătură voci din Germania, Rusia, Grecia, Italia, care nu’și doresc scoaterea la lumină a originii popoarelor lor la Gurile Dunării.

La acest proces au contribuit de foarte mult timp și istorici, dar cei mai mulți probabil că au făcut’o doar din neștiință, dîndu’și doar umila lor părere neavizată și nefundamentată despre originea unor neamuri sau a altora.

Cu toate acestea există și istorici care au atins adevărul pe alocuri în spusele lor, nu integral, dar apropiindu’se de esență.

Să dăm aici un exemplu concludent: Contele Carlo Troya (1784-1858), printre altele prim-ministru al celor două Sicilii. Carlo Troya, prin flerul său a ghicit că geții și goții sînt unul și același popor, făcând lumină printre numeroasele manuscrise rămase până la el, și demontând o mare eroare a istoriei antice, aceea că goții ar fi fost germanici.

Dar, Troya la rîndul său, vine cu un aport propriu la explicarea istoriei inventând termeni. El a inventat etnonimul ”dacisci”.

Ca să înțelegem cum se creează un neam din pix, e suficient să redau chiar spusele lui Carlo Troya:
”Iulian Apostatul, în Satira împotriva împăraților lăuda pe Traian pentru că a învins pe geți, ce erau mai curând gata să moară decît să întreprindă o călătorie; atât era de vie speranța lor de’a se uni cu Zamolxe. Traian de bună seamă că nu i’a ucis pe toți: și de aceea de acum înainte, istoria va deveni dublă pentru o atât de valoroasă și de eroică nație. O istorie este cea a geților nesupuși romanilor (geții liberi n.n.), și trăind dincolo de Prut pînă la Nistru și la Boristhenes spre Olbia; cealaltă a geților supuși romanilor de dincoace de Prut până la Tisa. Soldaților care au luptat pentru noii stăpânitori (romanii n.n.) li s’au dat numele de dacisci (!)…Eu deci voi împărți în două istoria getică. Voi numi geto-dacisci pe toți cei care au intrat sub stăpânirea romanilor, și geto-daci pe ceilalți, care au rămas liberi timp de 170 de ani cîți au trecut de la cucerirea lui Traian până la părăsirea Daciei de către împăratul Aurelian. Atunci daciscii s’au reunit cu geto-dacii, de același neam și toți s’au numit goți, ca efect al unei ușoare mutații în pronunție, nu diferită de cea în care mesii s’au numit misi și bastarni a devenit basterni, tot după cum aceiași daci, după Strabon, s’ar fi numit davi dau dai. Această schimbare de pronunție pare a fi început în Tracia.”

Troya nu este tatăl termenului ”dacisci”, ci doar al etnonimului ”dacisci”, preluînd din mențiunile de la începutul sec II scrise despre auxilia de ”daci”, numite și ”numeri Dacorum” sau ”dacisci”, reminiscențe de nume ale unităților auxiliare recrutate în Dacia dintre geții cuceriți.

Trecînd peste extinderea nejustificată a granițelor provinciei romane Dacia, Troya înpingînd’o la est pînă la Prut, ea fiind în realitatățile antice doar pînă în Carpații Orientali, și pînă la Tisa în vest, ea fiind doar pînă la Carpații Apuseni, deci doar în interiorul Carpaților, niciodată în exteriorul lor de est sau de vest; cînd vorbim de daci ne referim la dacii din Carpați care au fost subjugați. Când vorbim de geți, vorbim de toată Europa în care au migrat geții, numiți și goți.

O mare greșeală pe care o fac cei mai mulți necunoscători, dar și de către mulți istorici superficiali, este când se extrapolează titulatura unei provincii ocupate de imperiul roman, la tot teritoriul locuit de geți și numit latinește de romani, Getarum Terra.

Dacia a fost numai teritoriul ocupat de romani, restul nu se numea Dacia.

Regatul lui Burebista care era de 10 ori mai mare decît Dacia romană, nu se numea Dacia.
Se greșește cînd se vorbește doar de ramura carpatină a strămoșilor noștri. Se face un imens deserviciu istoriei noastre, restrîngînd aria geților doar la Carpați, menționîndu’se despre ei ca fiind ”daci”.

Pînă și romanii știau cine sînt strămoșii noștri.

Pompeius Trogus, spune:
”Şi dacii sînt din neamul geţilor. Ei, în timpul regelui Oroles, fiindcă nu s’au luptat bine împotriva bastarnilor, ca pedeapsă pentru laşitatea lor au fost siliţi, din ordinul regelui, ca atunci cînd se culcau să’şi pună capetele în locul picioarelor şi să facă nevestelor serviciile care obişnuiau înainte să li se facă lor înşişi. Şi nici nu s’a schimbat această rânduială până când nu şi’au spălat prin curaj ruşinea suferită în război.”

Pliniu cînd s’a referit la Geții din Tracia, spunea:
”Fie că erau cei rămași când o parte a acestui popor (geții) a plecat spre a locui dincolo de Dunăre, fie că ar trebui să fie din numărul geților care treceau din nou fluviul pentru a veni și a locui în Tracia sau pentru a o pustii. Ar putea fi și cei strămutați aici de Aelius Cato.”

În timpul sec V-VI mai mulți istorici și etnografi ca Marcellinus Comes Orosius, John Lydus, Isidor de Sevilla, Procopius din Cezareea au folosit etnonimul GEȚI pentru numele populațiilor care au atacat și invadat Imperiul Roman de Rasarit goți, get-pizi, cutriguri, slavi etc.

De exemplu, în a treia carte a Istoriei Războaielor, Procopius dă următoarele detalii:

”Au fost multe națiuni gotice din vremuri mai vechi, la fel ca și în prezent, dar cel mai mare și cel mai important dintre toate sunt goții, vandalii, vizigoții și Gepizii. În antichitate, cu toate acestea, ele au fost numite Sauromatae și Melanchlaeni, și a existat una sub care au fost denumite acestea, națiunea getică.”

Citiți și: GEȚII AU IMPUS RESPECTUL IMPERIULUI ROMAN

Dacii erau doar în Dacia. Tracii doar în Tracia, unde cei mai renumiți au fost geții odrisi care eu reunit triburile getice în Regatul Odrisilor, Macedonenii doar în Macedonia, Tribalii în Tribalia, Moesii în Moesia, Ilirii în Ilirya, Panonii în Panonia, Scytii în Scytia (Minor și Major), Dardanii în Dardania, Peonii în Peonia, Troienii în Troada, Hitiții în Regatul Hitit, ilergeții în Iler-Geția, Geații în Scandinavia, Massa-Geții în MassaGeția, Tyra-Geții în TyraGeția etc

Toate aceste neamuri erau frățești și compuneau marele neam al geților născut la Gurile Dunării, iar în expansiunea lor acolo unde s’au așezat au construit regate puternice… Orice încercare de schimbare a originii neamului getic, de încercare de autohtonizare locală (dacii, tracii), de furt de identitate, de confiscare a istoriei geților, nu schimbă un adevăr elementar: geții purtau multe nume (exonime) în ochii cronicarilor și trăiau în multe țări.

Imperiul Macedonean făurit de Alexandru Macedon, ar trebui inclus în istoria națională a geto-românilor.

Pe hartă cu mov este reliefată clar întinderea Imperiului lui Macedon. După pățania lui Lisimah, nici Alexandru nu a mai încercat să ”unească” geții din nord. Cu siguranță acesta a fost motivul pentru care Macedon, a plecat doar spre est, trecând Marea Tracică.

Acum putem aprecia dacă a fost bine sau nu. Dacă Burebista reușea ceea ce a reușit Alexandru Macedon sau alți mari strategi militari, renumele lui Burebista nu mai era local, ci mondial.

Citiți și: SARMAȚIA (SARMOGEȚIA), SCYTIA SAU DACIA? CUM AR TREBUI SĂ SE NUMEASCĂ ȚARA NOASTRĂ?

Vatra Stră-Română ‬Dacii‬‎ Geții‬‎ Pelasgii‬‎ Dacia‬‪ ROMANIA

Publicitate

8 gânduri despre &8222;DACII ERAU TOT GEȚI&8221;

 1. Pingback: DECEBAL A FOST GET, ”DACII” SUNT O INVENȚIE A ROMANILOR | Vatra Stră-Rumînă

 2. Pingback: ”DACIA CATOLICĂ” A FOST MAI MARE DECÂT ”DACIA FELIX” | Vatra Stră-Română

 3. Pingback: PROCLAMAȚIA DE LA ISLAZ ȘI URMĂRILE SALE | Vatra Stră-Română

 4. Pingback: ”DACO-TRACIZAREA” GEȚILOR | Lupul Dacic

 5. Pingback: ”DACO-TRACIZAREA” GEȚILOR | Vatra Stră-Română

 6. Toate graiurile si natiunile Europene vin de LA TINE si de LA MINE, adica de la LA NOI, D’ACIA din OMENIA. Carmen Horta abea acum realizeaza ca graiul de LA TINE, graiul OMENESC este MAMA tuturor limbilor Europene. Cat de usor invatam noi spaniola, italiana, Franceza si Engleza – pentru ca toate pleaca de „LA TINE” si de LA MINE. Vezi si Cultura „LA TENE” [la tìne] care a existat cu mult inainte de asa numitului idiom „LATIN” de Cancelarie/Religie. Orasul Latio/Lazio vine de la „a se lati” s-au latit GETII D-acia, de la noi din OMENIA peste tot. In mod sigur Europa se numea OMENIA „fii OM de omenie”, la care hirbrizii afro-asiati din imperiul RRroman i-a adugat un „R” OMENIA > r-OMENIA. mai apoi Rumenia, România, Ariminia, Istroroman, Meglenoroman etc, si mai nou tiganul devenit RROM. Toate aceste miselii pentru a extermina indigenii europeni si a-i inlocui cu tot felul de corcituri. Vezi „Planul Calergi”. Blestemul vine odata cu asazisul Brahman / Abraham: iudaism, crestinism si islam toate lovind cu forta in EUROPA. Sa ne intoarcem LA TINE , LA TENE , A TENE = Atena [A tine]. Deci graiul OMENESC vine de LA TINE, din OMENIA asa cum a spus M. Ledwith – ca Latin e o limba OMENEASCA (r-OMENEASCA) – dar nici el nu cunoaste graiul nostru minunat, si mai bine de-atat n-a stiut. – Observati ce usor se demoleaza cele doua miselii: „Latinizarea” si „Romanizarea”. Atentie insa la injurii precum „latrina” aruncate locului celui mai drag al OMULUI in aceasta lume ” LA TINE ACASA” in general si in vatra stramoseasca a EUROPEI in special. GETE , deGETE si cuGETE, saGETI, peste GHETuri cu GHETE in picioare, vatra ION-ilor biochimici (Ionieni) Vatra Dornei si a Dorului (Dorieni) tara Mariilor, MARIANE, ARIANE. si a GEROMANILOR Nemti din Nametii de zapada si GERMINARE EUropeana. LA TINE s-a nascut OMul, OM mantra indienilor ce divinizau GETII si OM considerat sunetul Universului … Caci la inceput a fost CUVANTUL = CU VANTUL = Sunetul universului, si fiinta suprema a acestuia este OM.

  Apreciază

  • Ștefania, o foarte interesantă analiză. De ceva vreme mă ocup cu studierea izvoarelor istorice cu referire la formarea limbii (r) om-âne. „Explicația”, dată de istoricii și lingviștii care s-au „ocupat” de-a lungul secolelor cu definiția formării limbii (r) om-âne, nu a rezonat nicicând cu mine. Îmi amintesc de reacția de puternică neîncredere pe care am avut-o când elevă fiind, în clasele primare, și dascălul „explica” cum s-a format limba noastră „… ca un rezultat al colonizării romane.” Aș dori să facem un schim de idei pe această temă. Nu știu cum am putea schimba adresele de e-mail fără a le face publice acum dar voi controla dacă voi primi un răspuns de la tine, poate că tu ai vreo idee de o modalitate de a intra în contact una cu cealaltă care nu implică publicarea adresei e/mail pentru tot „publicul”, ca să zic așa. Cu mult drag.

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s