GEȚII-SICULI (SECUI !) ȘI GEȚII-AUSONI (OȘENI)

Siculii și o altă Terra Siculorum care îi intrigă pe românii anilor 2015, din vatra unde există o mare densitate de cetăți getice, poate cea mai mare, peste 70 de cetăți, are reverberații încă nebănuite acolo unde Apulii de la Alba Iulia (Apullum) modernă, poartă și azi amintirea lor în regiunea Puglia, din Sudul Italiei.
https://thraxusares.files.wordpress.com/2015/01/map.gif
Precum Puglia, Sicilia duce la rândul ei, numele siculilor și în ziua de azi.
Sicilienii („Sikeloi „de la numele presupului rege Siculo, „Sikelos” în limba greacă) sunt unul dintre popoarele considerate indigene din Sicilia de grecii care i’au găsit când au ajuns pe insulă in 756 î.Hr.
Arheologic este indicată ca „siciliană”, toată proto-cultura din Sicilia (epocile cuprului, bronzului și începutul epocii fierului). Este afirmată o origine continentală a sicilienilor, larg susținută de istoriografia clasică, dar este încă subiect de dezbatere.
Sursele antice consideră în primul rând identificarea locului de origine a diferitelor popoare pre-elene din Sicilia. Astfel de informații, sunt luate în considerare de către istoricii moderni și arheologi care nu par să fi ajuns la concluzii fără echivoc.
Istoricul Tucidide, în Istorii, la începutul narațiunii expediției ateniene, nefericite pentru Sicilia, descrie diferitele grupuri etnice care locuiau pe insulă înainte de sosirea colonistilor greci: conform mitologiei, cei mai vechi locuitori într’o parte a țării ar fi fost ciclopii și Lestrigonii, a căror origine se admite că nu există informații viabile. Tucidide, totuși, consideră că aceste ființe mitice ar fi fost urmate de Sicani care, în timpul său, au trăit în partea centrală a Siciliei.
https://thraxusares.files.wordpress.com/2015/01/sicilia_xy.jpg
După căderea Troiei, un grup de troieni au scăpat pe nave de vânătoarea aheilor, ar fi acostat pe coastele Siciliei și și’au stabilit sediul la frontierele de vest ale Sicanilor, ce ar fi constituit locuitorii Elimi; cetățile lor erau Erice și Segesta. Apoi, printre ei, s’au amestecat un grup de Focesi, venind de la Troia.
În ceea ce privește sicilienii, Tucidide a crezut că au originea în peninsula italiană și condus de Opici, mulți vor veni în Sicilia, la Elimi după căderea Troiei. Sicilienii (siculii) au respins și au învins Sicanii în partea de sud și de vest a insulei și au trăit cea mai bună parte a Siciliei 300 de ani înainte de colonizarea greacă.
Tucidide spune literalmente:
„Sicilienii au mers în Sicilia din Italia – în cazul în care au supraviețuit – pentru a evita și conflictul cu Opicii. O istorie spune că probabil, au așteptat momentul potrivit, au trecut pe plute în timp ce vântul bătea puternic, dar acest lucru nu va fi singura oară, probabil, a fost doar modul lor de debarcare. Există încă sicilieni în Italia; și într’adevăr, regiunea a fost numită, „Italia”, de la Italo, unul dintre sicilienii care au avut acest nume. Ajuns în Sicilia cu numeroase armate la luptă și i’a învins pe Sicani, i’au izgonit spre sudul și spre vestul insulei, și denumirea Sicania au schimbat’o în aceea de Sicilia. Treptat, ei au ocupat cea mai bună parte a țării, pentru aproape 300 de ani, până la venirea elenilor în Sicilia; și încă ocupau regiunea centrală și de nord a insulei.” (Tucidide, Istorii IV, 2)
Istoricul Diodorus adaugă că sicilienii din Italia ar ocupa zonele eliberate de Sicani ca urmare a unei erupții a Etnei și după o serie de conflicte, vor veni la încheierea de tratate care a definitivat granițele teritoriilor reciproce.
Potrivit lui Dionis din Halicarnas, sicilienii au fost originari din Lazio. Conform acestei declarații, unii istorici ai secolului al XIX-lea consideră greșită presupusa lor origine indo-europeană, plasându’le între popoarele italice antice aborigene, pe lângă Veneti, Liguri, Sarzi, Nuragi și alții.
Dionis din Halicarnas, în istoria sa de antichitati romane, de fapt, vorbește despre sicilieni ca primii oameni care au trăit în zona Alba Longa , orașul lui Romulus si Remus, de unde au fost alungati de băștinași și aliații lor Pelasgii, în urma un război lung. Unele locatii care au devenit Pelasge ca Antemnae, Fescennium, Falerii, Pisae, etc. Saturnia, a fost ocupate inițial de sicilieni, în timp ce un cartier din Tivoli, care păstrează încă numele de Siciliano, ar fi avut loc în timpul lui Dionisie.
Băștinașii, cu toate acestea, s’ar fi extins la râul Liri, luând numele de latini, de la regele care ar fi scurtat durata războiului troian.
„Se spune că cei mai vechi locuitori ai orașului cu vedere la câmpie și mare, care era acum locuit de romani, sunt sicilienii, și că este o populație barbară și indigenă. Nimeni nu poate însă spune cu certitudine despre lucruri, dacă înainte orașul a fost cucerit de către alt neam sau au fost locuitori aborigeni. Ei au intrat in posesia lui după un război lung, după ce au îndepărtat locuitorii anteriori. (Traducere: Istoria Romei antice (antichitatea romană) din Dionis din Halicarnas, editat de F.Cantarelli, Milano 1984).
„Orașul care a dominat pământul și toată marea, și în care acum trăiesc romanii, potrivit cu ceea ce este amintit, se mai spune de vechii sicilieni barbari, de ascendența lor indigenă; că aceștia ocupau multe alte regiuni din Italia, și au plecat într’o zi fără multe documente sau pe ascuns, iar printre altele unele nume amintesc de sicilieni, indicând casele lor vechi”. (Dionisie din Halicarnas I, 9;. II, 1)
Sub presiunea ”aborigenilor”, sicilienii vor traversa sudul Italiei și apoi strâmtoarea, până la acomodarea lor în insulă, unde au intrat în contact cu Sicanii.
https://thraxusares.files.wordpress.com/2015/01/siculi.gifDionis din Halicarnas ne oferă o indicație cronologică precisă, precizând că trecerea sicilienilor se va întâmpla după căderea Troiei. Pasajul se referă la Dionisie, cu toate acestea, avizul Ellanico de Lesbos , în schimb, stabilește evenimentul cu trei generații înainte de războiul troian (în anul 26 al preoției de Alcyone la Argo), susținând că peste cinci ani, ar trece două flote, prima din Elimi fugind de Enotrii, a doua de Ausonii respinși de Iapigi; împăratul lor fiind miticul Sikelos care ar fi dat insulei numele său, stabilindu’se în regiunea Etna.
Potrivit lui Dionisie chiar nativi Sicani, ar fi originari dintr’o zonă din apropierea râului Sikanos din Iberia. După sosirea presupusă a Sicanilor, potrivit lui Dionisie, Sicilia, care a fost numită anterior Trinacria, a luat temporar numele de Sicania.
De asemenea, Antioh din Syracusa spune că populația Sikelos (siculii) ar fi asemănătoare cu Enotri; sicilienii au fost conduși de Enotri și de Opici, și un alt fragment povestește sosirea Sikelos din Roma, la Regele Enotrilor, Morgetes; această afinitate era bazată pe o pretinsă rudenie cu Sikelos, Italos era fratele lui sau tatal regelui Siciliei.
Antioh din Siracuza ne spune că:
„Regiunea, care acum se numește Italia, a avut înainte numele Enotri; câtva timp regele lor a fost Italo, iar apoi a schimbat numele lor în Itali; Italii sub Morgetes, au fost numiți Morgeti; mai târziu, el a fost un Sicul, care a divizat oamenii, care erau apoi Sicilienii și Morgeti; și Italii au fost cei care erau Enotri”. (în Dionis din Halicarnas , 1,12)
Găsim confirmarea acestui citat din Philistus la Dionis din Halicarnas, datând imigrarea siciliană optzeci de ani înainte de războiul troian, și ar identifica sicilienii, cu o populație din Liguria urmași de Umbriani și Pelasgi, a căror Lider mitic Sikelos a fost fiul lui la fel legendar, Italo.
Varrone consideră sicilienii originari din Roma, deoarece multe au fost asemănările dintre limba latină și a lor.
Servius, în contrast cu predecesorii și contemporanii săi, au considerat că sicilienii au venit în Sicilia de la Roma. El scrie că un oraș mitic a fost numit „Laurolavinia”, prin fuziunea numelor Laurentum și Lavinium, si au stabilit reședința la Siculos.
Chiar și Pliniu cel Bătrân, menționat de Virgiliu, consideră sicilienii printre cei mai vechi locuitori ai Lazio, care au fost ulterior conduși de alte popoare indigene, în Sicilia în jurul secolului al XV î.Hr.
„Locuitorii săi (Lazio) s’au schimbat de multe ori, în mod alternativ în timp: aborigenii, Pelasgii, Arcadienii, Sicilienii, Auruncii, Rutuili; și, peste Circeo, Volscii, și Oscii Ausoni (oșeni): ajungând la acești oameni numele de Lazio mers la râul Liri. (Traducere: Pliniu cel Bătrân, Istorie Naturală, traducere și note de A.Corso, R.Mugellesi, G.Rosati, Torino 1988).
Ellanico de Lesbos (citând pe Dionis din Halicarnas (I 22,3), a declarat că trei generații înainte de războiul troian (apoi în jurul 1270 î.Hr.), Ausonii au fost conduși de Iapigi.
Sub îndrumarea lui Siculo, regele lor, au așteptat în țara vecină, Sicania.
Potrivit lui Antioh din Syracuse (de asemenea, menșionate de către Dionis din Halicarnas (I 22,5)), cu toate acestea, Enotrii i’au indepărtat pe Ausoni din Sicania, care au ajuns acolo înaintea barbarilor (Sicanii) din insula.
De origine ”indo-europeană”, Ausonii (Aurunci = Auronici = Auruni = Ausuni) , existau deja în jurul anului 1600 î.Hr., considerat începutul epocii bronzului mijlociu. Ausonia a fost pe teritoriul ce se întindea la sud de Lazio, până în Calabria, locuită pe terenurile din Campania până la râul Sele; Enotrii au trăit pe teritoriul din sud și în actualul Japigi Puglia (s’au alăturat unei alte populații Enotri, care au fost Choni). Dintre aceștia, Ausonii și Enotrii reprezintă, potrivit unor surse, cele mai vechi popoare italice dominante și au avut începând din sec VIII î.Hr stabilitate teritorială.
https://thraxusares.files.wordpress.com/2015/01/carte_guerreromanoaurunce_345avjc.pngPotrivit mitologiei, în jurul anilor 1400 î.Hr., un grup condus de Ausonii Liparo ar fi ajuns pe insula Lipari și ar fi stabilit și fondat o cetate numită Lipara (pe ruinele căruia s’a reconstruit Castelul Lipari) și un stat care a rezistat între 1240-850 î.Hr., doar pentru a fi violent a distrus și reconstruit nu. În jurul 1270 î.Hr., unii dintre Ausoni au emigrat din Campania în Sicilia.
Picturi etnologice din nordul Ausoniei din secolul VII î.Hr. arătau că e locuit și de Osci, oameni cu caractere diferite și populații diferențiate de dialecte și teritorii, inclusiv Ausonii ocupau numai versantul sudic al Munților Ausoni și Aurunci. Ei sunt adesea confundați cu auruncii, cel puțin la început, în ciuda faptului că relatările ne indică că au fost două populații distincte.
Trebuie menționat că Strabon spune că pe teritoriul mlaștinilor Pontice vechi, identificabil cu formarea poporului Ausonilor, au ocupat coasta Campaniei, dar care mai târziu a fost ocupat de Osci (identificabili cu Volscii).
Confuzia datelor menționate de istoricii antici este evidentă atât la Pliniu cel Bătrân, cât și la Solino, care citează în Lazio (vechiul Vetus Latium), de asemenea, Sicanii, între popoarele unite la Monte Albano.
Solino le considera printre cele mai vechi populații de oameni Aborigeni, cu Auruncii, Pelasgii și Arcadienii. Sicanii sunt amintiți în „Eneida” lui Virgiliu în calitate de aliați ai Rutulilor, Auruncilor, Sacranilor; Aulus Gellius și Macrobius își amintesc de Aurunci și Pelasgi.
O istorie a originii sicilienilor din Liguria se află la Ștefan din Bizanț, care citează un pasaj din Ellanico, și Silius din Italia.
Ca urmare a acestor legături, a fost detectată de către istoricii moderni prezența numelor de orașe ca Erice, Segesta și Entella în Liguria. Ștefan din Bizanț și Hecataeus citează, de asemenea, un oraș iberic numită „Sikane”, când Liguria ar fi fost condusă de Sicani.

2 gânduri despre &8222;GEȚII-SICULI (SECUI !) ȘI GEȚII-AUSONI (OȘENI)&8221;

  1. Pingback: ROMEO ȘI JULIETA DIN NEOLITIC | Vatra Stră-Română

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s