”ȚARA ORAȘELOR” PELASGILOR CUCUTENIENI

Cine dorește să afle secretul primelor orașe din lume, nu trebuie să’l caute prea departe, el este aici în Rumînia.

Orașe gigantice ”proto-urbane” așezări ale culturii CUCUTENI, care în măsura lor sunt la fel de mari sau mai mari decît orașele din sudul Mesopotamiei și care apar cu aproximativ  500-1000 de ani mai devreme!

Aceste așezări gigantice de CUCUTENI vădit comparabile cu orașele sumeriene ulterioare, nu prezintă nici una dintre caracteristicile de diferențiere socială atît de evidentă în arhitectura publică din urmă… Termenul ”protourban” neo-evolutiv care a fost aplicat la aceste așezări CUCUTENI gigantice, poate fi înșelător.

Trebuie să încercăm să înțelegem modul în care aceste orașe au funcționat, cît ne permit probele, încercînd a reconstrui organizarea și structura lor socială.

Dar o întrebare trebuie să fie ridicată: au orașele cucuteniene o paralelă precisă în înregistrarea etnografică, sau sunt într’o anumită măsură semnificativ, un produs unic din epoca calcolitică târzie?

Încearcînd să urmărim dezvoltarea timpurie a unei forme specifice de nomadism pastoral, turma formează o caracteristică a nomadismului pastoral din stepele eurasiatice și cunoscute la noi prin numeroase nuclee istorice și etnografice.

Una dintre teze este că această formă de nomadism a apărut, în esență, numai la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului, la sfîrșitul celui de al doilea mileniu î.Hr., dincolo de limitele cronologice ale acestui studiu. În mod evident, este util a studia și alte comunități mult mai târzii istorice și etnografice ale nomazilor eurasiatici pastorali, pentru a înțelege mai bine dovezile arheologice luate separat.

Dar predominante au fost societățile crescătoare de bovine, și cele ciobănesti, care dezvoltau o economie mai mobilă și un mod de viață de’a lungul văilor rîurilor, și cu toate acestea provizoriu, în stepele deschise tîrziu în timpul mileniilor al IV-lea și începutul celui de’al III-lea î.Hr. direct comparabile cu cele ale descendenților lor de mai tîrziu.

Multe reconstrucții fanteziste arheologice (pentru o critică la obiect vezi Rassamakin 1999: 59; 2002:. 66;) au apărut pentru a imagina anacronic acest calcolitic tîrziu, sau culturile din epoca bronzului timpuriu caracterizat de jefuitori războinici, sau de ravagiile produse societăților stabile precum cele ale lui Gingis Han și Timur.

O astfel de imagine trece cu vederea faptul că, cel puțin la începutul poveștii noastre, caii nu au fost călăriți și metalele au fost utilizate mai mult ca ornamente decît ca arme. Cu alte cuvinte, analogia poate fi și mai înșelătoare decît edificatoare și, cel puțin, ar trebui să se aplice fără discriminare.

Teoria arheologică și dovezile arheologice, au imaginat anacronic eneoliticul și epoca bronzului imaginînd jefuitorii hoardelor din Est (adaptat de la Rassamakin 2002:. 66).

n alt exemplu de fenomen arheologic, la care nu se pot găsi paralele etnografice perfect adecvate pentru a permite traficul evolutiei este considerat regretatul oraș fortificat și simetric planificat Sintashta-Arkaim găsit într’o zonă concentrată în sudul stepei trans-Uralice și regiunea de silvostepă de la sfîrșitul celui de’al III și începutul celui de’al II mileniu î.Hr.

Unul dintre anchetatorii principali G.B. Zdanovich (1999), a făcut o referire la peisajul peste care aceste așezări sînt distribuite în mod regulat ca ”Țara Orașelor” (Strana gorodov), o frază evocatoare menită să sugereze paralele cu alte teritorii care au beneficiat de apariția de formațiuni urbane, cum ar fi sudul Mesopotamiei.

Odată evocată, imaginea acestor așezări sau orașe (Goroda), prezintă apoi clusterul de trăsături caracteristice ale urbanismului: diferențiere socială, specializarea în olărit și ceramică, agricultura intensivă, și așa mai departe.

Aceste dovezi vor fi revizuite în detaliu mai tîrziu, dar o analiză minimală ridică unele îndoieli cu privire la utilitatea acestei interpretări urbane: cele mai mari orașe Sintashta-Arkaim dezgropate sînt de aproximativ 3 ha.

Sînt în mică măsură sau greu echivalente cu așezările gigantice Cucuteni-Tripolie sau cu orașele-state sumeriene. Urbanismul este, desigur, într’o anumită măsură, un fenomen relativ, și descoperirea unor astfel de site-uri cu arhitectura planificată specifice stepelor deschise, obligă o reconsiderare majoră a ceea ce de fapt a avut loc acolo în timpul tranziției de la începutul epocii bronzului, pînă la sfîrșitul epocii de bronz și modul în care aceasta poate a afectat alte zone ale lumii interconectate cu stepele eurasiatice.

De asemenea, nu e nici o îndoială că apariția de vehicule, a carelor cu roți trase de cai, elaborarea armelor de bronz, inclusiv sulițele și capetele săgeților mari, și ritualurile funerare elaborate cu sacrificii de animale costisitoare, care toate au fost dezgropate la Sintashta, reprezintă descoperiri extrem de semnificative.

Dar este conceptul de urbanism într’adevăr evocat adecvat? Nu ne induce în eroare?

Unul dintre aspectele fascinante ale „Țării Orașelor” este chiar dispariția ei. Dovezile actuale nu acceptă nici o evoluție continuă a societății „urbane”, în această lume a stepelor.

Cum se explică dispariția sa?

În cazul în care i se indepărteaza ochelarii cuiva și reconsideră dovezile arheologice reale, acesta va fi și mai intrigat în înterpretarea lor, ducînd cel mai bine, spre transformarea ciclică a complexității sociale de’a lungul stepelor decît cu creșterea continuă.

Acest studiu analizează dezvoltarea timpurie a unei forme mai mobile și de specializare a economiei care în cele din urmă a devenit formă clasică de nomadism pastoral, caracteristică zonelor largi, interconectate fizic din stepele eurasiatice. Acesta arată cum a început dezvoltarea timpurie a acestui mod distinctiv de viață, afectînd într’un mod detectabil modelul mai stabil, al comunităților bazate pe agricultură din sudul lor.

Pe măsură ce procesul apariției acestei noi economii ce a avut loc în cursul a cel puțin două milenii, se poate considera continuat, iar ritmul său de schimbare a fost caracterizat prin șocuri, rezultînd din apariția relativ bruscă și dispariția anumitor culturi arheologice și formațiuni mai mari. Cu o mobilitate sporită, mișcările grupurilor umane au avut loc sistematic, și au devenit una dintre cele mai importante legături ale lumii stepelor (proto-geții), cu cea a sedentarilor agricultori (pelasgii).

Mobilitatea a fost îmbunătățită cu evoluțiile tehnologice la mijloacele de transport, și mai presus de toate, cu apariția vehiculelor cu roți și domesticirea, valorificarea, și în cele din urmă a creșterii cailor și echitației.

La fel de importantă a fost producerea și schimbul de piatră, metale, unelte si arme; dintr’o perspectivă macro-istorică, această distribuție a tehnologiilor și schimbului de materiale pot fi urmărite de’a lungul unei zone geografice din ce în ce mai extinse.

Dimensiunea, din ce în ce mai expansivă a „provinciei metalurgice” (Chernykh 1992) subsumează nenumăratele culturi arheologice și comunități arheologice, devenind din ce în ce mai mare. Și în acest caz, procesul de extindere nu a fost regulat și uniform, ci brusc intrerupt, cu întinderi anterioare intrate brusc în colaps și altele în curs de dezvoltare, într’o teorie bazată pe arheologie și dovezi arheologice succesive: de exemplu, dizolvarea relativ bruscă a PROVINCIEI METALURGICE CARPATO – BALCANICE (pelasgice) și creșterea ulterioară a  Provinciei Metalurgice Nord-Pontice (proto-getice) din al doilea trimestru din al IV-lea mileniu î.Hr..

Semnificativ a fost nevoia tot mai mare de a obține materiale, și mai presus de toate resursele de metal, care nu au fost distribuite uniform pe zona interconectată ce se întinde din Balcani pînă în Siberia de Vest și stepele din Kazahstan.

Schimbul inter-regional a acestor materiale a devenit apoi, la fel de important ca și producția lor inițială. Toți acești factori au fost legați între ei, sinergie care afectează reciproc: adaptarea la stepa deschisă, fiind necesară elaborarea unei tot mai mari economii mobile bazate inițial pe căutarea hranei și vânătorii intensive, apoi a turmelor de animale, introduse  atît local, cît și în stepă.

Această mobilitate a fost ulterior transformată, în primul rînd prin introducerea de vehicule cu roți și apoi prin inovarea și valorificarea, creșterii cailor. De’a lungul timpului, această mobilitate sporită a facilitat producerea și specializarea în schimbul de bunuri. Inițial, schimbul de ornamente și a bunurilor de valoare a funcționat în parte pentru a diferenția membrii dintr’un grup social dat sau comunitate.

Mai tîrziu producția și schimbul de arme a servit pentru a stabili și menține relații între comunități. Militarismul evident crescînd din stepe, de la începutul pînă la sfîrșitul Epocii Bronzului, găsește reflectarea sa mai departe spre sud în schimbări dramatice în modelele de așezăminte și, în cele din urmă, într’o creștere a numărului de cetăți fortificate, cum ar fi nenumăratele cetăți ciclopice de la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului ciclopice (vezi Smith 2003: 165-172) găsite în întregul Caucaz de Sud.

Stepele Eurasiatice interacționează din ce în ce mai mult cu Orientul Apropiat atît prin schimbul de materiale, în special cu metale, precum și prin mișcările continue, prelungite ale triburilor.

Ocazional, agricultorii s’au mutat în nord și au participat la dezvoltarea economiei mobile cu dependență mai mare pe creșterea animalelor, tipic păstorilor care s’au mutat spre sud pentru a scăpa de rigorile vieții de stepă și s’au stabilit și și’au schimbat modul lor de viață.

În cele din urmă au învățat să perturbe așezările agricole și prădau pe vecinii lor sedentari și mai vulnerabili. Mai tîrziu, după ce se termină povestea noastră, un model de interacțiune inter-regională între stepe și agricultorii sedentari va fi stabilit, chiar dacă va continua să afecteze în mod semnificativ istoria lumii pînă în timpurile moderne…

Sursa: ”Formarea Eurasiei bronzului” Philip Kohl  

Citiți și: GEȚII SUNT CONTINUATORI GENETICI AI CUCUTENIENILOR

Vatra Stră-Română‬ Dacii‬ Geții‬ Pelasgii‬ Dacia‬ ROMANIA‬

Publicitate

19 gânduri despre &8222;”ȚARA ORAȘELOR” PELASGILOR CUCUTENIENI&8221;

 1. Pingback: CÎT DE RELIGIOȘI SÎNT RUMÎNII ? | Vatra Stră-Rumînă

 2. Pingback: PATRIOTUL ION ANTONESCU | Vatra Stră-Rumînă

 3. Pingback: A SCRIS WILLIAM SHAKESPEARE ”ROMEO ȘI JULIETA”? | Vatra Stră-Rumînă

 4. Pingback: RĂZBOINICII GEȚI DE PE COLUMNĂ AVEAU DEJA O ISTORIE DE 800-1000 DE ANI… | Vatra Stră-Rumînă

 5. Pingback: AȘEZĂRI ÎN CARPAȚI MAI VECHI DECÎT PIRAMIDELE EGIPTENE, DOVEZI DE ÎNTÎIETATE ÎN EUROPA | Vatra Stră-Rumînă

 6. Pingback: CHEMAREA LUPILOR | Vatra Stră-Română

 7. Pingback: SPAȚIUL ROMÂNESC A GĂZDUIT CEA MAI MARE CIVILIZAȚIE A VECHII EUROPE | Vatra Stră-Română

 8. Pingback: PELASGII ȘI GEȚII DINTRE NOI | Lupul Dacic

 9. Pingback: PELASGII ȘI GEȚII DINTRE NOI | Vatra Stră-Română

 10. Pingback: GEȚIA, ȚARA GETO-ROMÂNILOR-publicat in Vatra Stra-Romana –promovat de Aurelian LAVRIC din Chisinau /R.MOLDOVA- RadioMetafora.ro

 11. Pingback: GEȚIA, ȚARA GETO-ROMÂNILOR | Vatra Stră-Română

 12. Pingback: UN MEGA-TEMPLU DE ACUM 7000 DE ANI, ÎN LEAGĂNUL CIVILIZAȚIEI AGRARE CUCUTENIENE | Vatra Stră-Română

 13. Pingback: The Country of Cities | Pelasgian Cucuteni | ΛRCODΛBΛRΛ

 14. Pingback: ISTORIA PROTO-PELASGILOR ( HAPLOGRUP I ) DE LA ULTIMA MARE GLACIAȚIUNE | Vatra Stră-Română

 15. Disparitia oraselor nu este o surpriză în antichitate. Cel puțin trei pot fi cauze ale dispariției lor:
  1.Războaiele pentru supremație (vezi Ninive, Cartagina, etc.).
  2.Epidemiile, datorate lipsei de igienă și aglomerației urbane (acestea au avut un efect devastator până în evul mediu).
  3.Conceptele religioase (credința ”locului blestemat”).

  Apreciat de 1 persoană

 16. Pingback: POVESTEA DÂRZULUI DOMN AL MOLDOVEI, IOAN NICOARĂ POTCOAVĂ | Vatra Stră-Română

 17. Pingback: PEȘTERA COLIBOAIA – CEA MAI VECHE ARTA RUPESTRĂ PARIETALĂ DIN EUROPA | Vatra Stră-Română

 18. Pingback: GEȚII SUNT UN REZULTAT AL AMESTECULUI DINTRE PROTO-GEȚII R1 ȘI PELASGII CUCUTENIENI I2 | Vatra Stră-Română

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s